Máy điều trị sóng ngắn SHINJIN HL-3100

Liên hệ

Máy điều trị sóng ngắn

Hãng SX: SHINJIN

Xuất xứ: Hàn Quốc

Cấu hình tiêu chuẩn:

– Máy chính: 01 cái

– Cáp nối máy với điện cực: 02 cái

– Điện cực điều trị dòng TENS: 04 cái

Điện cực điều trị sóng ngắn: 02 cái

– HDSD Anh + Việt: 01 bộ