Tay Dao Phẫu Thuật Tai Mũi Họng Plasma BONSS

Liên hệ

Tay dao phẫu thuật Tai Mũi Họng Plasma BONSS

Mô tả

– Điện cực tai:

– Điện cực thanh quản:

– Điện cực Mũi:

– Dao cắt Amiđan:

– Các loại dao khác